Regulamentul Campaniei promotionale
“Vara asta, performanta se premiaza”

CAMPANIA PROMOTIONALA PENTRU CLIENTII COMPANIEI CONTACT TIRE S.R.L.

Perioada Campaniei: 25.07 – 01.09.2016

Campania promotionala “Vara asta, performanta se premiaza”
Campania promotionala “Vara asta, performanta se premiaza”

Art.1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. “Campania Vara asta, peformanta se premiaza” , este organizata de SC Contact Tire SRL, cu sediul in loc. Rudeni , str. Macului nr.1, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3377/2012.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de anunta publicul despre aceste modificari.

Art.2. Denumire.Durata.Locul desfasurarii

Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea “Vara asta performanta se premiaza”
Art.2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 25 iulie –01 septembrie 2016, pe intreg teritoriul Romaniei.
Art.2.3. Ultima zi de participare la aceasta campanie este 01 septembrie 2016, ora 17:00, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.

Art. 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniei il reprezintatoate anvelopele de turisme marca GT Radial* conform celor prezente pe site-ul organizatorului la link-ul: https://contact-tire.ro/anvelope/Anvelope%20Turisme
Produsele: toate anvelopele de turisme marca GT Radial.
Art.3.2 Campania nu se cumuleaza cu nicio alta campanie.

Art.4. Dreptul si conditiile departicipare

Art.4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica avand domiciliul stabil in Romania,care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza anvelope de turisme GT Radial care fac obiectul acestei promotii in perioada mentionata.

Art.5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

Art.5.1. Campania “Vara asta performanta se premiaza” se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 25 iulie – 01 septembrie.

Art.5.2.
La achizitionarea de anvelope marca GT Radial, participantul va primi un numar de puncte in functie de valoarea achizitiei. Pentru fiecare 100 de lei, participantul va primi 1(un) punct. La sfarsitul campaniei, in funtie de punctele obtinute, participantul poate alege ca si premiu: Trusa de scule GT Radial, Manometru presiune GT Radial, Aspirator Auto, Aparat de curatat cu presiune, LED TV. Premiile pot fi obtinute conform urmatorului punctaj:

– Trusa de scule GT Radial – 60 puncte
– Manometru presiune GT Radial – 70 puncte
– Aspirator Auto – 80 puncte
– Aparat de curatat cu presiune – 160 puncte
– LED TV – 210 puncte

Art.6. Modalitate identificare si cumparare

Art.6.1. O persoana poate alege mai multe premii la sfarsitul campaniei daca acestia indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.

Art.7.Semnalizare campanie

Campania va fi semnaliza astfel:
– Pe site-ul organizatorului Contact Tire, www.Contact-Tire.ro

Art.8. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Art.9 Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art.10 Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace
de comunicare corespunzatoare: Web-site, newsletter etc.

Art.11 Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale va fi fisat si disponibil gratuit pe site-ul Contact-Tire.ro

Orice contestare avand ca obiect campania promotionala “Vara asta, performanta se premiaza”poate fi depusa la adresa, SC Contact Tire SRL, Str. Macului, nr.1, loc. Rudeni sau trimisa pe mail la office@contact-tire.ro